Мениджмънт Услуги


В CrystalConsultantние насърчаваме индивидуалността и независимостта на нашите клиенти. Ние не се стремим да създадем верига хотел/ресторант. Нашата цел е да изградим портфолио от качества, където преобладават отличното обслужване, определената позиция в конкретната сфера бна бизнес и търговска устойчивост.


Нашите мениджмънт услуги са проектирани като меню, от което можем да разработим подходящ пакет от услуги в зависимост от вашите специфични нужди.


• Мениджмънт

• Продажби и Маркетинг

• Операции

• Финансов мениджмънт

• Отчитане


Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Мениджмънт на Хотели и Ресторанти


Туристическата индустрия никога не е виждала такава конкуренция, както на вътрешния пазар, така и в международни дестинации. Все по-трудно е да се оцелее без динамично управление. Независимо дали вашият имот е частна собственост, или част от по-голяма група, ние можем да осигурим гъвкави ресурси и умения, които ще ви дадат предимство.


Цялостните услуги на CrystalConsultant в сферата на хотелския и ресторантьорски мениджмънт дава възможност на собствениците да се насладят на растеж в капитала и предимствата на активите на собствеността, без да са обвързани с ежедневните операции. Когато ние приемаме практически подход, нашата цел е винаги да се дават възможности на персонала на пълно работно време и мениджърския състав.


Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Продажби и Маркетинг


Успехът в продажбите и маркетинга започва с разбирането на туристическия пазар като цяло, разбирането за вашето имущество, определянето на текущата и желана позиция на пазара и разработването на продукт/услуга, който ще надхвърли очакванията на вашата целева група от клиенти.


Понякога може да се наложи финно преработване на продукта, за да се върви в крак с променящия се пазар. В други случаи, може да се наложи преследването на по-агресивна стратегия за продажби или налагането на по-голямо въздействие в маркетинговите дейности. Винаги двете дисциплини трябва да бъдат последователни, интегрирани и съсредоточени към клиентите. Потребителите никога не са имали толкова много избор и няма място за самодоволство. Ние анализираме всеки един аспект на бизнеса, неговото позициониране и начинът, по който функционират продажбите и маркетинговите практики.


Типични дейности за продажбите и маркетинга:


• Оптимизирано присъствие в Интернет

• Имейл кампании

• Литература със силно въздействие

• Представителство в пътната търговия

• Участие и висока видимост на национални събития за продажби

• Подкрепа за месечни и годишни продажби

• Иновационна дейност във връзките с обществеността

Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Операции


Имуществото функционира под или на определено ниво заради множество причини. Това може да се дължи на посещаемост под средното ниво за страната или на добри продажби, но ниска печалба. В Кристал Консултант ние разбираме, че ефективните операции са важни за максималното увеличаване на печалбите. Както при продажбите и маркетинга, ние ще направим всичко възможно в търсенето на ефективност и възможности за развитие на вашия бизнес.


Типични оперативни дейности в CrystalConsultant:


• Консултиране и наблюдение по закон и спазване на нормативните наредби

• Подкрепа за ениджърския състав

• Ефективно набиране на персонал

• Програми за обслужване на клиенти

Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Финансов Мениджмънт


В нашия опит ясният, реалистичен финансов мениджмънт е от огромно значение за успеха на всеки бизнес. Ние използваме нашия професионален опит, за да контролираме и прогнозираме за потока на финанси, което дава възможност на мениджърския екип да предприеме подходящи, навременни решения, както и максимизирането на потенциала за печалба на съответния бизнес.


Типични дейности за финансов мениджмънт:

• Седмично, месечно и тримесечно разпределяне на бюджета и прогнозиране на финансовите потоци

• Финансов анализ и контрол

• Управление на разходите

• Законово спазване на нормативните наредби

• Оптимизиране на условията за доставчика

• Дизайн на рецензии

Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Отчитане


Обективното отчитане във всички аспекти на оперативните и финансови действия е ключов фактор за успешен подход към управлението на хотела. Собствениците са своевременно информирани по всяко време за редица показатели на бизнес дейности, с които нашата работа и тази на имота могат да бъдат сравнени.


Типични дейности за отчитане:


• Месечните сметки за управление, включително средната цена за стая, приходи и заетост

• Месечен отчет за продажбите

• Доклади за ведомствено управление

• Измерване срещу предварително определени ключови показатели за изпълнение

• Месечна и тримесечна среща с акционери

Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Мениджмънт Услуги
Маркетинг Услуги
Консултантски Услуги
Награди

awards